Nieuwe koers Spinnerij Oosterveld

Frisse wind

In 2016 verkocht de vorige eigenaar (gemeente Enschede) Spinnerij Oosterveld aan Walas Projects. Als bedrijfsverzamelgebouw was de Spinnerij tot dat moment nog niet erg succesvol gebleken. Walas was voornemens hun concept, dat zich op meerdere plaatsen in de wereld al had bewezen, uit te rollen in de Spinnerij. Deze koerswijziging moest natuurlijk gemarkeerd worden. Van onze opdrachtgever, Walas, mochten we in alle bestaande communicatiemiddelen en de huisstijl de markering duidelijk laten worden.

Verbonden ondernemen

Het verbinden van ondernemers staat centraal in alles wat Walas doet voor de ondernemers die zijn gevestigd in de Spinnerij. Ze geloven dat oude gebouwen, in dit geval de Spinnerij, letterlijk meer waarde krijgen door hun ‘bewoners’ en met name de samenhang tussen hen.

Visueel identiteitsconcept

Zoals van ons verwacht mag worden, zijn we de koerswijziging in de Spinnerij aangevlogen vanuit identiteit. Waar staat ‘the World of Walas’ voor? Wat maakt de Spinnerij de Spinnerij? Na een aantal gesprekken hadden we dit helder en creëerden we een creatief concept. Aansluitend organiseerden we samen een evenement voor huurders en introducees: de netwerk-nieuwjaarsborrel. Deze werd goed bezocht en de sfeer was fijn!

Meer weten?

Wil je meer weten over het creatieve concept voor de Spinnerij of andere dingen die we doen? Neem dan contact op met Sjors (Vinke). Je kunt hem bellen, mailen, appen via sjors@raakkracht.nl en 06 51 43 74 80.

Gepubliceerd op 12 februari 2017
Kom koffie drinken

Wat we zoal doen

We praten liever over wat ons drijft, dan wat we opleveren. We zijn gedreven professionals die verbanden leggen, waar je ze niet verwacht. Doorvragen als je liever wil dat ze even stil zijn. En ook bedrijfskundig sterk zijn, coachen, inspireren en ook nog eens geloven dat juist de details het verschil kunnen maken.

DE KRACHT VAN SAMEN

We merken dat sámen optrekken, versterkt. Krachtiger maakt. Dat wanneer je ieders unieke input, ervaring, visie en creativiteit mixt, het beste resultaat bereikt wordt. Daarom geloven we niet in klant-leverancier-verhoudingen. Wat wel? Wij trekken samen op. Schuiven aan in de kantine en naast het bureau. En niet er tegenover.

Hoe we werken

We gaan pas ‘los’ als we het merk goed genoeg kennen. Als we zijn identiteit gevat hebben, gesnapt hebben en voelen. We zijn zelfstartend; zetten vele stappen námens de ondernemer. Op basis van een combinatie van strategie en intuïtie. Onze ambitie voor het merk: dat imago, potentiële identiteit en werkelijke identiteit in balans zijn.